Om Viaprojektas

VIAPROJEKTAS UAB jobber med anlegg tjenester  og arkitektonisk webdesign tjenester i Lituaen.

Våre erfarne (9 år) og velkvalifiserte ingeniører tilbyr konsulenttjenester basert på kundens behov og erfaring. 

VI KAN LEVERERE FØLGENDE:

Vi tilbyr;transport infrastruktur og byggtekniske tjenester.  
 • Teknisk utforming av boliger og infrastruktur områder;;
 • Detaljert 3D-modell av gater, veier, jernbaner;
 • Revisjon av mengde verk.
Arkitektonisk
 Design tjenester
 • Byplanlegging, levende og offentlige bygninger design;
 • Innvendig design;
 • 3D grafikk;
 • Modeller;
 • BIM (Building Information modeller).
 

Oppdrag

VIAPROJEKTAS jobber med teknisk design av transportinfrastruktur som er basert på moderne teknologi som avspeiler de individuelle kunders ønsker og behov i henhold til de strengeste  standarder

Visjon

VIAPROJEKTAS er lederen av eksterne transport infrastruktur og anlegg i Norge.

Verdier

VIAPROJEKTAS tilstreber langsiktige relasjoner, slik at vi kan tilby våre kunder best mulig service. Det er en del av vår tradisjon for å investere i det smarte teknologier og selvstendig utdanning, og dette bør komme våre kunder, som har grunn til å forvente pålitelige og kvalitet ytelse fra oss. Vår kompetanse står til din disposisjon.

 • Tilitt. Langsiktige relasjoner med kunder basert på gjensidig tillit, skaper det som kalles respekt.
 • Innovasjon. Den nyeste kunnskap og avansert teknologi bidrar til å være den beste kompetansen i sitt yrke.
 • Hurtig. Alltid på tid og som er avtalt.
 • Kontinuerlig forbedring. Denne verdien bidrar til å finne de nye muligheter for våre kunder.
 • Kompetanse. Vår kompetanse er selve kjernen i VIAPROJEKTAS forretningskonsept. Dette betyr at vi stadig må utvikle vår erfaring og arbeidsmetoder. Vi må alltid være ett skritt foran for å være etterspurt